fbpx

Asulakoht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Asulakoha kultuurkihile on iseloomulik inimetegevuse tagajärjel ladestunud tume pinnas, mis sisaldab põlenud kivipurdu, keraamikat, loomaluid, sütt ja igapäevaseid tarbeesemeid või nende katkeid.
Asulakohta arheoloogiliselt kaevatud ei ole, kuid maapinnalt saadud leidude ja keraamikakildude põhjal on muistis dateeritud I aastatuhande lõppu II aastatuhande algusesse.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti