fbpx

Asulakoht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Asulakoha kultuurkihile on iseloomulik inimetegevuse tagajärjel ladestunud tume pinnas, mis sisaldab põlenud kivipurdu, keraamikat, loomaluid, sütt ja igapäevaseid tarbeesemeid või nende katkeid.
Asulakohta arheoloogiliselt kaevatud pole. Välisilme järgi on muistis dateeritud II aastatuhandesse.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti