fbpx

Asulakoht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Asulakoht paikneb Unipiha linnuse ümber, sellest kirde, ida, lõuna, ja edela pool. Maapinnas on säilinud kultuurkiht, mis sisaldab linnusega samast perioodist pärinevaid arheoloogilisi leide. Asulast Unipiha linnuse kirdejalamil on säilinud väike ala, kultuurkihi ülemine osa on hävinud. Paremini on säilinud asula kultuurkiht linnuse kagujalamil, mis on olnud pidevalt põllu all.
Asulakohta uuriti arheoloogiliselt 1969.-1970. aastal Mare Auna juhatamisel. Radiosüsiniku ja leiumaterjali põhjal on asulakoha kasutusajaks dateeritud 9.-10. sajand (Eesti Arhitektuur 4, 1999, lk 91).
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti