fbpx

Kivikalme

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalme on lääne-ida suunas pikk 35 m ja vastassuunas 20 m. Kõrgust on võimatu määrata, kuna ta on täis lõhkumisauke. Põhjaotsas asub 6 x 10 m suurune auk. Kalmest paistab välja suuremaid kive, eriti keskosas.
Kalmet märgib juba 1884. aastal C. Grenwingk oma Kambja kalme kaevamise aruandes Jaagu kalme nime all. Lisatud on ka skeem. 1886. aasta Õpetatud Eesti Seltsi ekskursiooni ajal tehti kalmel ka väiksemaid proovikaevamisi. Kõige ulatuslikumalt on kalmet kaevanud 1907. aastal W. Schlüter. Kalmet on kirjeldanud 1929. aastal ka A. Feldmann Kambja kihelkonna muistise kirjelduses. Leiumaterjali alusel on kalme dateeritav 3.-5. sajandisse ja on riikliku kaitse alla võtud 1964. aastal.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti