fbpx

Kivikalme "Prigi Kalmemägi"

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Tihedat kivistikku võib täheldada vahetult kamara all ida lääne suunas umbes 12 m pikkusel ja põhja lõuna suunas samuti umbes 12 m laiusel alal. Kohati on suuremad kivid maapinnale näha. Kalme põhja ja lõunakülg joonistuvad selgelt välja: väljaspool kalme ala on maapind mitukümmend sentimeetrit madalam. Kalme lääneosa on lõhutud kruusavõtmisel, seal on mitu meetrit sügav kruusaauk, mis nüüdseks on juba kamardunud ja võsastunud (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).
Muistise võib dateerida I aastatuhande I poolde. Muistist on mainitud teoses: Tartumaa. Maateaduseline, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu 1925. Lk 167. Muistise leidis ülalmainitud kirjaliku teate põhjal A. Vindi 03.05.1994. Mälestisele on koostanud 1996. a passi A. Vindi ja A. Tvauri (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti