fbpx

Asulakoht

Arheoloogilisel kultuurkihi olemasolu.
Muust maastikust eristab asulakohta sinikjastume pinnas, kus esimene kultuurkiht, mida iseloomustavad keraamikakillud, esemekatked, tules murenenud kivid ning loomaluud.
Arheoloogiliste leidude põhjal on asulakoha kasutusaeg dateeritud II aastatuhande I poolde.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti