fbpx

Kivikalme

1) Inimluude ja arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. 2) Kalmekonstruktsioonide olemasolu.
Kalme asub mälestisest nr 12816 u 10 m kaugusel lõunas. Erinevate teetööde käigus on lõhutud kalme läänepoolne osa ning kalmest on alles u 20 m pikkune idapoolne osa. Kalme laiuseks on keskmiselt mõõdetud 10 m. Kalmel kasvavad männid.
Paali talu kivikalmeid on märkinud 1929. aastal oma A. Feldmann Kambja kihelkonna muististe kirjelduses, lk 18-21. Seoses Tartu-Võru maantee laiendamisega 1933. aastal kaevas M. Schmiedehelm läbi kalmete läänepoolsed osad. Kaevasmiste aruanne ning leiud säiluvad Tallinnas Ajaloo Instituudis. Leiumaterjali alusel on kalmed dateeritud 3.-6. sajandisse. Riikliku kaitse alla võeti Paali kivikalmed 1964. aastal.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti