fbpx

Kivikalme

1) Inimluude ja arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. 2) Kalmekonstruktsioonide olemasolu.
Kalme on ida-lääne suunaliselt piklik, alles on kalme idapoolne osa, mis on u 20 m pikk. Kalme läänepoolne osa on teetööde käigus hävinud. Kivikalme keskmiseks laiuseks on mõõdetud u 16 m. Kalme kõrgust on raske määrata, kuna see asub künkal ning sulab servades ümbritseva maapinnaga kokku. Kalme idaosas on rohkesti lõhkumisauke.
Paali talu kivikalmeid on märkinud 1929. aastal oma A. Feldmann Kambja kihelkonna muististe kirjelduses, lk 18-21. Seoses Tartu-Võru maantee laiendamisega 1933. aastal kaevas M. Schmiedehelm läbi kalmete läänepoolsed osad. Kaevasmiste aruanne ning leiud säiluvad Tallinnas Ajaloo Instituudis. Leiumaterjali alusel on kalmed dateeritud 3.-6. sajandisse. Riikliku kaitse alla võeti Paali kivikalmed 1964. aastal.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti