fbpx

Kivikalme

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi ja kalmekonstruktsioonide olemasolu.
Kivikalme paikneb u 15 x 25 m suurusel alal, millel kasvavad puud. Kuna kalme kivid on osaliselt kamardunud ja sammaldunud, siis ei ole visuaalsel vaatlusel võimalik kalme täpset struktuuri kindlaks teha, samuti on hilisemal ajal põllu pealt kive juurde toodud.
Kivikalmet ei ole arheoloogiliselt uuritud.Ilmselt on tegemist 3.-5. sajandi tarandkalmega, kuhu maeti põletatult.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti