fbpx

Asulakoht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Asulakoha näol on tegemist muinas- ja keskaegse küla- või taluasemega. Tänapäeval paikneb asulakoha alal haritav põllu- ja aiamaa. Asulakohale on iseloomulik ümbritsevast maastikust tumedam kultuurkiht, mis sisaldab põlenud kivipurdu, keraamikat ja loomaluid.
Asulakoht avastati 1984. aastal, mälestist arheoloogiliselt kaevatud ei ole.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti