fbpx

Kalmistu "Matusemägi", "Kabelimägi"

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalmistu paikneb umbes 3 m kõrgusel looduslikul liiva-kruusa künkal. Küngast on liiva ja kruusa võtmisega tugevasti kahjustatud. Aegade jooskul on varanduseotsijad mäe pealispinda kaevanud ka auke.
Kohaliku rahva teadetel on Matusemäelt nii kruusavõtmisel kui varanduseotsijate tegevusega leitud rohkesti luid ja esemeid. 1981. a lõhuti mäe pealispinda kaks auku ja samal aastal teostati kalmel H. Valgu juhendamisel arheoloogilised kaevamised, mis 1982. a jätkusid. Tegemist on keskaegse talurahvakalmistuga. Surnud on maetud enamasti 70-110 cm sügavusele, peaga suuremalt jaolt lääne ning edela pool. Leiumaterjali põhiosa moodustasid hoburaud- ja rõngassõled, mündid, noad ja sõrmused, leidus ka ripatseid, helmeid, nõelu, pandlaid ja vöörõngaid. Leidude põhjal on kalmet intensiivselt kasutatud 15. sajandi algusest 17. sajandi lõpuni.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti