fbpx

Kultusekivi

Inimtekkelised lohud kivi pinnal. Kirjalikult fikseeritud rahvapärimus.
Kivi paikneb keset haritavat põllumaad. Kivi on suur ja lame, suurem osa kivist on maa sees. Kivi mõõtmeteks põhja-lõuna suunas on u 4,5 m, ida-lääne suunas u 3,7 m. Kivi põhjapoolne külg lamendub kuni maapinnani, lõuna poolt on kivi u 60 cm kõrge. Kivi lõunapoolsel nurgal 12-13 väikest lohku läbimõõduga 3-8 cm.
Tegemist on lohukiviga, mis Eesti kontekstis on valdavalt dateeritud pronksiaja lõppu/rauaaja algusesse (1500 eKr – ajaarvamise algus). Kivi on mainitud Kambja kihelkonna muististe kirjelduses 1929. aastal. Kivi võeti kaitse alla 1964. aastal. Kivi ümbrust arheoloogiliselt uuritud ei ole.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti