fbpx

Kivikalme "Kabelimägi", "Köstrimägi"

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi ja kalmekonstruktsioonide olemasolu.
Suurte raudkividega kaetud kalme-ala pikkus on u 25 m, laius 10 m. Kivid on lahtised, pealt tugevalt sammaldunud, kuid ei ole kamardunud. Kalmekonstruktsioonide täpset kuju ei ole võimalik visuaalsel vaatlusel määrata.
Kalmeid kaevasid 1889. a R. Hausmann, G. Loeschoke ja L. v Schroeder, millest on säilinud Hausmanni kirjutatud aruanne ja kalme plaan. Aruandega on võimalik tutvuda TÜ arheoloogia kabineti arhiivis. Kaevamistel saadud leidu paiknevad Tallinna Ajaloo Instituudi arheoloogiafondis. Kaevamistelt saadud leidude põhjal on kalmete kasutusaeg dateeritud 3.-5. sajandisse. Kalmet on kirjeldatud ka 1929. a Kambja kihelkonna muististe kirjelduses. Kalme võeti riikliku kaitse alla 1972. aastal.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti