fbpx

Kivikalme "Kabelimägi", "Köstrimägi"

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi ja kalmekonstruktsioonide olemasolu.
Kalme-ala pikkuse on u 40 m, laius 10 m. Kalmekivid on lahtised, pealt sammaldunud, kuid ei ole kamardunud. Märgata võib põhja-lõuna suunalisi kiviridu ning kivide vahel tumedamat pinnast. Üldiselt on kalmekivide vaheline ala kaetud võsa ja oksarisuga.
Kalmeid kaevasid 1889. a R. Hausmann, G. Loeschoke ja L. v Schroeder, millest on säilinud Hausmanni kirjutatud aruanne ja kalme plaan. Aruandega on võimalik tutvuda TÜ arheoloogia kabineti arhiivis. Kaevamistel saadud leidu paiknevad Tallinna Ajaloo Instituudi arheoloogiafondis. Kaevamistelt saadud leidude põhjal on kalmete kasutusaeg dateeritud 3.-5. sajandisse. Kalmet on kirjeldatud ka 1929. a Kambja kihelkonna muististe kirjelduses. Kalme võeti kaitse riikliku kaitse alla 1972. aastal.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti