fbpx

Kivikalme "Kabelimägi", "Köstrimägi"

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi ja kalmekonstruktsioonide olemasolu.
Kalme on lõunapoolseim ja asub metsa servale kõige lähemal. Kalme on kagu-loode suunaline pikkusega u 50 m ja laiusega u 12 m. Kalme tõuseb esile madala kühmuna. Kivid on suured ja lahtised, pealt sammaldunud, kuid ei ole kamardunud. Kalmekonstruktsioonide täpset kuju ei ole võimalik visuaalsel vaatlusel määrata.
Kalmeid kaevasid 1889. a R. Hausmann, G. Loeschoke ja L. v Schroeder, millest on säilinud Hausmanni kirjutatud aruanne ja kalme plaan. Aruandega on võimalik tutvuda TÜ arheoloogia kabineti arhiivis. Kaevamistel saadud leidu paiknevad Tallinna Ajaloo Instituudi arheoloogiafondis. Kaevamistelt saadud leidude põhjal on kalmete kasutusaeg dateeritud 3.-5. sajandisse. Kalmet on kirjeldatud ka 1929. a Kambja kihelkonna muististe kirjelduses. Kalme võeti kaitse alla 1964. aastal.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti