fbpx

Asulakoht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Tegemist on muinas- ja keskaegse külaasemega, mida eristab muust põllupinnast sinkjasmust inimtegevuse tagajärjel ladestunud kultuurkiht. Kultuurkihiti iseloomustavad põlenud kivid, savinõukillud, loomaluud ja igapäevased tarbeesemed. Hetkel on suurem osa kultuurkihiga alast söötis või kasutusel heinamaana.
Asulakoha avastas 1987. aastal Heiki Valk. Muistist ei ole arheoloogiliselt kaevatud.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti