fbpx

Kivikalme "Pedajamägi", "Kabelimägi"

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi ja kalmekonstruktsioonide olemasolu.
Kalme on põhja-lõuna suunas veidi piklik, mõõtmetega 22 m, ida-lääne suunas 15 m. Kalme pinnast paistab välja suuri kive. Kalmel kasvavad kased, kuused ja männid. Ilmselt on põllult väiksemaid kive juurde toodud.
Kalmet on kirjeldatud 1929. aastal Kambja kihelkonna muististe kirjelduses. Kalmet arheoloogiliselt kaevatud ei ole. Ilmselt on tegemist 3.-5. sajandi tarandkalmega. Kalme on võetud riikliku kaitse alla esmakordselt 1964. aastal.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti