fbpx

Kivikalme "Kivistik"

1) Inimluude ja arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. 2) Kalmekonstruktsioonide olemasolu.
Kalme tõuseb muust maastikust esile kõrgema kühmuna, mille ümber on ristkülikukujuliselt jäetud põld harimata. Raudkividega kaetud ala on enam-vähem ümmargune, läbimõõduga u 20 m. Maakamara alt paistab välja tihe kivivare, millest on näha ülemised nukid. Arvatavasti on lisaks kalmekividele juurde toodud ka põllult korjatud kive.
Kalme avastati 1974. aastal ning võeti riikliku kaitse alla 1975. aastal. Kalmet arheoloogiliselt uuritud ei ole. Ilmselt on tegemist I aastatuhande I poolde kuuluva tarandkalmega.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti