fbpx

Kalmistu "Kirikumägi"

Inimluude ja arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalmistu paikneb kruusasel moreenseljandikul, millest põhjapoolne osa on tee-ehituse käigus läbi lõigatud ning osa kalmistust seeläbi hävitatud. Praegu allesoleva kalmistuala suuruseks on põhja-lõuna suunas u 30 m, ida-lääne suunas u 50 m. Künka idanõlv on järsem, läänenõlv laugem. Kogu kalmistuala on pikka aega olnud põllumajanduslikult kasutuses ning seega on kultuurkihi ülemised horisondid läbi küntud. Kevad- ja sügiskünniajal võib põllutööde käigus välja tulla inimluid.
Kalmet on kirjeldanud 1928. aastal Erlich oma Kambja kihelkonna kirjelduses, samuti on kalmet maininud 1968. aastal kodu-uurija L. Rootsmäe. Kalmet arheoloogiliselt uuritud ei ole, kuid saadud juhuleidude põhjal on kalme dateeritud 15.-18. sajandisse. Kalme on riikliku kaitse alla võetud 1979. aastal.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti