fbpx

Asulakoht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Asulakoha kultuurkihile on iseloomulik sinkjas-must pinnas, mis sisaldab rohkel põlenud raudkivide purdu, keraamikat, loomaluid ja esemeid.
Muistise avastasid 1973. a arheoloogid V. Lõugas ja M. Aun, kes leidsid sealt esemeid. 1979. a aprillis korjasid arheoloogid A. Lavi ja A.-M. Rõuk asulakohalt keraamikat. Asula kultuurkihti kaevati 1986. aastal seoses uue teetrassi rajamisega, kaevamisi juhatas arheoloog Aivar Kriiska. Kaevamisleidude põhjal võib öelda, et asulakoht oli pikaajaliselt kasutuses keskmise rauaaja lõpust kuni keskajani.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti