fbpx

Kalmistu

Maahaudadega kalmistu. 11. kuni 16. sajand.,Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kivikalme (reg nr 12781) ümber asuv maahaudadega kalmistu sisaldab eriaegseid matuseid. Visuaalselt eristatavad tunnused puuduvad.,Kivikalme (reg nr 12781) ümber asuv maahaudadega kalmistu sisaldab eriaegseid matuseid. Visuaalselt eristatavad tunnused puuduvad.
Lahepera kalmistult saadi esimesed leiud 1870. aasta paiku. 1890ndate alguses leiti sealt mitu panustega luustikku. 1895. a uurisid kalmistut M. Boehm ja L. Goerze, kes avastasid kalmest kirde ja ida pool mitmeid matuseid. 1879. a leidis K. Pärn veel luustikke ja juures hulganisti muinasleide. 1960ndate alul satuti laiendatava Varnja tee põhjaküljele kraavi kaevamisel matusele. Luustik olevat olnud peaga põhja poole, rinnal oli pronksist hoburaudsõlg ja puusal nuga. Buldooseriga põhja poolt teetäiteks pinnast lükates olevat tulnud välja samuti hulgaliselt luid ja ka mingeid esemeid. 1977. aastal toimus A. Lavi juhatusel arheoloogiline ekspeditsioon. Kivikalmest 4-14 m ida poolt leiti kaks peaga lääne poole orienteeritud halvasti säilinud panusteta lapseluustikku. Kivikalme kagunukist paarkümmend meetrit lõuna pool satuti ida-lääne suunas tihedalt ridastikku paiknevatele luustikele, mis olid orienteeritud peaga põhja poole, käed risti rinnal või vaagna piirkonnas. Panustena leiti hiline hoburaud- ja rõngassõlg, mõned noad ja pitsatsõrmus, mis näitavad, et tegemist on keskaegsete matustega.,Lahepera kalmistult saadi esimesed leiud 1870. aasta paiku. 1890ndate alguses leiti sealt mitu panustega luustikku. 1895. a uurisid kalmistut M. Boehm ja L. Goerze, kes avastasid kalmest kirde ja ida pool mitmeid matuseid. 1879. a leidis K. Pärn veel luustikke ja juures hulganisti muinasleide. 1960ndate alul satuti laiendatava Varnja tee põhjaküljele kraavi kaevamisel matusele. Luustik olevat olnud peaga põhja poole, rinnal oli pronksist hoburaudsõlg ja puusal nuga. Buldooseriga põhja poolt teetäiteks pinnast lükates olevat tulnud välja samuti hulgaliselt luid ja ka mingeid esemeid. 1977. aastal toimus A. Lavi juhatusel arheoloogiline ekspeditsioon. Kivikalmest 4-14 m ida poolt leiti kaks peaga lääne poole orienteeritud halvasti säilinud panusteta lapseluustikku. Kivikalme kagunukist paarkümmend meetrit lõuna pool satuti ida-lääne suunas tihedalt ridastikku paiknevatele luustikele, mis olid orienteeritud peaga põhja poole, käed risti rinnal või vaagna piirkonnas. Panustena leiti hiline hoburaud- ja rõngassõlg, mõned noad ja pitsatsõrmus, mis näitavad, et tegemist on keskaegsete matustega.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti