fbpx

Kääbas

Kultuurkihi ja inimluude olemasolu.
Kääbas on väga lõhutud, algselt on see olnud ümmargune kuhjatis, praegu aga veidi piklik loode-kagu suunas. Pikkus selles suunas on 9 m ja laius vastassuunas 8 m. Kääpal on seitse lohku, mis on kõik vanad. Kraav kääpa ümber pole jälgitav kogu ulatuses.
Kääpaid on kirjeldanud A. Tiitsmaa 1921. a Kodavere kihelkonna kirjelduses. 1935.-1936. a kaevas siin üht kääbast A. Vassar, kuna kääbas oli väga lõhutud, siis ei saadud siit ei leide ega luid. A. Vassara andmetel oli seal ilmselt veelgi rohkem kääpaid, mille kohalikud elanikud olid äga ära kaevanud. Kääbas kuulub I aastatuhande teise poolde ja on riikliku kaitse alla võetud 1964. a.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti