fbpx

Kääbas

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kääbaskalmistu (mälestised reg nr 12774-12777) koosneb neljast, liivast kuhjatud ümmargusest kääpast. Kääpa läbimõõt on 9-10 m ja kõrgus 0,8-1 m. Kääpa kirde- ja põhjaosast on võetud liiva, millega on muistist rikutud.
Kääpaid Mustjärve talu lähedal on kirjeldanud A. Tiitsmaa Kodavere kihelkonna kirjelduses 1921. aastal ja A. Vassar 1935.-1936. aastal. A. Vassar kaevas mainitud ajavahemikul kahte kääbast (reg nr 12776 ja 12774). Kahte kääbast (reg nr 12777 ja 12776) on kaevanud veel Kokora mõisa omanik. Kääbaskalmistu kuulub I aastatuhande teise poolde.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti