fbpx

Kääbas

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kääbaskalmistu (mälestised reg nr 12774-12777) koosneb neljast, liivast kuhjatud ümmargusest kääpast. Kääbas reg nr 12776 asub kääpast reg nr 12777 10 meetrit loode pool. Läbimõõt oon 13 m, kõrgus hästi säilinud kagupoolses osas 1,6 m. Kääpa loodepoolses osas on piki kääbast kaevatud kraav lauisega 3-5 m
Kääpaid Mustjärve talu lähedal on kirjeldanud A. Tiitsmaa Kodavere kihelkonna kirjelduses 1921. aastal ja A. Vassar 1935.-1936. aastal. A. Vassar kaevas mainitud ajavahemikul kahte kääbast (reg nr 12776 ja 12774). Kahte kääbast (reg nr 12777 ja 12776) on kaevanud veel Kokora mõisa omanik. Kääbaskalmistu kuulub I aastatuhande teise poolde.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti