fbpx

Kääbas

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kääbaskalmistu (mälestised reg nr 12774-12777) koosneb neljast, liivast kuhjatud ümmargusest kääpast. Kääbas reg nr 12775 asub kääpast reg nr 12776 loode pool. Kääbas on madal, laugete nõlvadega ja pealt kumer. Läbimõõt on 7 m ja kõrgus 0,4 m. Loodenõlval on madal lohk läbimõõduga 2 m. Lohklik tundub olevat ka kääpa keskosa, kuid paksu samblakatte tõttu pole lohu piirjooned siin selgemini jälgitavad.
Kääpaid Mustjärve talu lähedal on kirjeldanud A. Tiitsmaa Kodavere kihelkonna kirjelduses 1921. aastal ja A. Vassar 1935.-1936. aastal. A. Vassar kaevas mainitud ajavahemikul kahte kääbast (reg. nr 12776 ja 12774). Kahte kääbast (reg. nr 12777 ja 12776) on kaevanud veel Kokora mõisa omanik. Kääbaskalmistu kuulub I aastatuhande teise poolde.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti