fbpx

Kääbas

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kääbaskalmistu (mälestised reg nr 12774-12777) koosneb neljast, liivast kuhjatud ümmargusest kääpast. Kääbas reg nr 12774 asub kääpast reg nr 12775 loode pool 10 m. Läbimõõt on 7-8 m ja kõrgus säilinud osas 0,6-0,7 m. Kääpa loodepoolne osa on ära kaevatud 4,5 x 8 m suurusel alal.
Kääpaid Mustjärve talu lähedal on kirjeldanud A. Tiitsmaa Kodavere kihelkonna kirjelduses 1921. aastal ja A. Vassar 1935.-1936. aastal. A. Vassar kaevas mainitud ajavahemikul kahte kääbast (reg nr 12776 ja 12774). Kahte kääbast (reg nr 12777 ja 12776) on kaevanud veel Kokora mõisa omanik. Kääbaskalmistu kuulub I aastatuhande teise poolde.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti