fbpx

Kääbas

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kääbaskalmistu (mälestised reg nr 12769-12771) koosneb kolmest, liivast kuhjatud ümmargusest kääpast. Kääbas reg nr 12771 asub kääpast reg nr 12770 37 meetrit kagu pool. Kääbas on ümmargune, läbimõõt on 8,5 m ja kõrgus 0,7-0,8 m. Mälestis on lõhutud. Selle lääne-ja edelapoolses otsas on suur lohk läbimõõduga 2 m, kust on välja võetud suurem känd tõrva tegemiseks.
Kääbaskalmistu olemasolust kirde ja ida pool Alatskivi-Kokora maanteed teatas Mustjärve talu elanik 1972. a. Kalmistu kuulub I aastatuhande teise poolde. Riikliku kaitse alla on mälestis võetud 1973. a.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti