fbpx

Kääbas

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kääbaskalmistu (mälestised reg nr 12769-12771) koosneb kolmest, liivast kuhjatud ümmargusest kääpast. Kääbas reg nr 12770 asub kääpast reg nr 12769 43 meetrit lõuna-kagu pool. Kääbas on madal, laugete nõlvadega, pealt kumer. Läbimõõt on 7,5 m ja kõrgus 0,2-0,5 m. Kääpa keskel on lohk läbimõõduga 1,5 m.
Kääbaskalmistu olemasolust kirde ja ida pool Alatskivi-Kokora maanteed teatas Mustjärve talu elanik 1972. a. Kalmistu kuulub I aastatuhande teise poolde. Riikliku kaitse alla on mälestis võetud 1973. a.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti