fbpx

Kääbas

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kääbaskalmistu (mälestised reg nr 12769-12771) koosneb kolmest, liivast kuhjatud ümmargusest kääpast. Kääbas reg nr 12769 on ümmargune, läbimõõt on 10 m ja kõrgus 0,9-1,2 m. Kääpa keskossa on kaevatud lohk, millega kääbast on tugevalt rikutud. Lohu läbimõõt on 3 m.
Kääbaskalmistu olemasolust kirde ja ida pool Alatskivi-Kokora maanteed teatas Mustjärve talu elanik 1972. a. Kalmistu kuulub I aastatuhande teise poolde. Riikliku kaitse alla on mälestis võetud 1973. a.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti