fbpx

Rauasulatuskoht

Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht.
Väikesest lagendikust kagus asub kaks ligikaudu 50-60 cm sügavust auku, üks umbes 2 m, teine umbes 1,5 x 3 m läbimõõduga. Rauasulatuskoht on nähtavasti paiknenud seljandiku lõuna-poolsel alal ja selle läänenõlval. Kogu nimetatud seljandiku osal esineb maapinnal rohkesti šlakki. Seljandiku 1õunapoolsest osast läänes on hästi vesine ja mäda, silmatorkavalt roostene nõgu (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).
Muistise tõenäoline dateering on I aastatuhat. Leiukohast tõi Ajaloo Instituudi teateid tolleaegse TPedI üliõpilane Mart Arold 13. märtsil 1973.a. 20. juunil samal aastai käisid koha peal arheoloogid V. Lõugas ja A.-M, Rõuk (V. Lõugas, Rauasulatuskoht Tintimurru külas. Aruanne Ajaloo Instituudis). Rauasulatuskohta uuriti 1985. a arheoloog J. Peetsi juhatusel. Mälestisele on koostanud passi 1977. a oktoobris- 1978. a aprillis arheoloog K. Jaanits (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti