fbpx

Asulakoht

Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht.
Asulakoht ulatub Maarja-Otslava teest (nr 14227) piki nn. Soome kruusaaugu idaserva 230 m põhja poole ning sellest joonest 300 m ida poole. Asulakoha läänepoolne osa on mõningal määral lõhutud Soome kruusaauguga. Asula põhjaosasse on teest 105 m põhja poole rajatud teine 120 x 80 m suurune kruusaauk. Asulakoha idaserv on lõhutud ühe kirde-edela suunalise 5 m laiuse kraaviga, millega paralleelselt kulgeb 9 m 1õuna pool kitsam, 1,5 m laiune kraaviase, 30-40 cm kultuurkiht ilmneb Soome kruusaaugu idaservas, kus teda on küll segatud kunagi sellesse kohta rajatud sügava kraavi tegemisel. Asulakoha põhjaossa tehtud uue kruusaaugu põhjaprofiilis kultuurkihti enam ei ole, küll ilmneb ta aga väga intensiivselt kuni 80 cm paksuselt augu idaservas. Tumedast varisenud mullast on leitud käsitsi valmistatud savinõukilde, loomaluid, sütt jmt. Intensiivne kultuurkiht ilmneb asulakoha idaosas, kust proovišurfide rajamisel leiti šlakitükk (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).
Keraamika ja teiste leiuandmete järgi otsustades kuulub asulakoht I aastatuhandesse. Muistise avastas arheoloog A. Lavi 1975. a suvel. Inspekteerimisel kogutud savinõukillud ja šlakitükk säilivad Ajaloo Instituudi kogudes. Mälestisele on koostanud passi 1975.a novembris arheoloog A. Lavi (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti