fbpx

Asulakoht

Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht.
Raatvere asulakoht on suures osas tänapäevase küla hoonete, aiamaade, Sääritsa teest kagus oleval maa-alal. Eriti selgeilmeline kultuurkiht paistab silma Sääritsa poole viiva külatee ümbruses. Kultuurkihi paksus oli sinna tehtud šurfides keskmiselt 30-40 cm ,kohati kuni 60 cm. Kiht on märgatavalt tumedatoonilisem, sisaldades rohkesti söe- ja lagunenud kerisekivide puru. Eraldi äramärkimist väärivad asulakihis ilmnevad vana rauatöö jäljed – šlakitükid, torukujuliste savist õhutusdüüside fragmendid, mida on seni enam avastatud Sääritsa tee ümbruses, sealjuures just suhteliselt madalamalt alalt (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).
Korjatud juhuleidude ja proovikaevamiste materjali põhjal on asulakoht dateeritav I aastatuhande lõppu kuni II aastatuhandesse .Kuna Kodavere neemiku alal on avastatud ka I aastatuhande I poole leide, võib oletada, et Raatvere piirkonnast võib avastada edaspidi ka varasemat materjali. Asulakoht on avastatud arheoloog A. Lavi poolt 1981.a juuli algul. Sama aasta juulikuu lõpul viidi muistise kirdeosas läbi väikesemahulised proovikaevamised. Asulakoha keskmiseks paksuseks saadi 0,3-0,4 m . Leiumaterjalis oli ka rohkesti rauatööd kajastavat ainest. Ajaliselt pärinevad leiud I aastatuhande lõpust, kusjuures asustusjäljed ulatuvad, nagu Eesti põliskülade kultuurkihtides tavaline, kuni tänapäevani välja (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti