fbpx

Hoone Kroonuaia tn 76, 1880 Tartumaa kultuuritee

Nimetatud hoone omab ajaloolist ja arhitektuurilist väärtust 19. sajandi lõpul rajatud tööstuse- ja kontorihoonena. Hoonel on hästi säilinud tänavapoolne historitsistlik tellisfassaad, katusekuju, algupärased vahelae- ja katuse puitkonstruktsioonid, üksikuid interjööridetaile, sh üks hästi säilinud puidust tahveluks originaalsuluste ja messinglingiga 1. korrusel, siseuste piirdeliistud jms. Pööningul säilinud algupäraste aknaraamide osi.
See on 19. sajandile tüüpiline historitsistlik tellishoone, mis otsaviiluga orienteeritud Emajõele. Lakooniline historitsistliku liigendusega tellisfassaad paistab silma kvaliteetse müürsepatöö poolest. Hoone arhitektuur on tagasihoidlik. Hoone on rahuldavas seisundis. Hooviküljel on hilisemaid juurdeehitusi, hoovil hoonega samaaegselt ehitatud ühekorruseline abihoone.
Ehitusmeister Friedrich Hübbe poolt 1880. aastail rajatud tööstuse- ja kontorihoone.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish