fbpx

Palupera mõisa peahoone Tartumaa kultuuritee

19. sajandi teisel poolel välja ehitatud mõisa mitmes etapis valminud esinduslik puidust peahoone, mis paikneb hoonega samal ajal rajatud mõisapargis.
Üleminekustiili hilisklassitsismilt historitsismile iseloomustava vormikeele ning fassaadielementidega peahoone on põhimahus 1-korruseline puitehitis, mis toetub kõrgele kivikeldrile. 1-korruselisele vanemale hoonemahule liituvad otstel esifassaadi suunas eenduvad 2-korruselised tiibhooned. Kui tiibhoonete vahelise hoonemahu fassaade liigendavad rütmiliselt paiknevad klassitsistlikud aknad, siis tiibhoonete juures on otsarisaliitidel ja peahoone külgedel kasutatud ümarkaarse sillusega petik- ja tavalisi aknaid, mis on ühendatud kolmikakna motiiviga. Laudvooderduse taustal tõusevad esile ristkülikukujulised nurgaliseenid. Samasugused liseenid markeerivad ka uste asukohti esifassaadil. Hoone 1-korruselises keskosas on akendel laiad, profileeritud piirdelauad. Kogu hoone ulatuses jookseb räästa all hammaskarniis ja akende alumisel joonel vööndsimss. Hävinud on 1-korruselise hoonemahu keskosas paiknenud tiibhoonega sarnastes võtmes ümarkaarsete kolmikakendega 3-korruseline historitsistlik vaatetorn ning hoone kaguotsas olnud verandalaadne tiibhoone. (Olev Suuder, 1997)
Peahoone vanem osa on ehitatud 18. sajandi lõpus või 19. sajandi alguses. 19. sajandi II poolel liideti varasemale 1-korruselisele hoonemahule 2-korruselised tiibhooned ning 3-korruseline vaatetorn. 1920. aastatel asus peahoonesse Palupera kool, mis tegutseb hoones siiani. 20. sajandil on peahoone välisilmet ümberehituste käigus korduvalt muudetud. Muu hulgas on lammutatud keskne vaatetorn, mida ei taastatud ka peahoone viimaste suuremate restaureerimistööde käigus 1990. aastatel. (Olev Suuder, 1997)
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish