fbpx

Võnnu kalmistu A. G. de Villebois’ kabel

18. sajandi haudehitise iseloomulik näide ajaloolises kalmistukompleksis. Mälestise tunnusteks on ehitise algupärane arhitektuurne maht, välisilme ja põhikonstruktsioonid.
Kabel asub kalmistu peateljel. Klassitsistlik obeliskilaadne punastest tellistest ehitis, mille kuubikujulisel soklil on kõrge oktagonaalse alaosaga koonus. Profileeritud karniisiga sokkel on vöötatud rõhtrihvadega. Kuubikujulise alaosa kohale paigutatud torniosa mõjulepääsemiseks on rõhutatud sokliosa ja oktagonaalse torniosa vahelist ühendusstsooni, kasutades mitut eri tellismustrilao kombinatsiooni tekitamaks rõhutatud mahtudega karniisi. Kaarsillusega ukseava (kinnimüüritud) paikneb kabeli põhjaküljel, lõunaküljel tuulutusava. Seestpoolt on kabel krohvitud, kuubikujuline sokliosa laotud tellistest, hauakamber vooderdatud maakivist ja tellistest mustrilaoga. Kupliosas torni suunduv koonusekujuline õhutusava. O. Suuder oletab 18. saj. lõpu analoogide põhjal, et koonusekujulist torniosa võis kaetud olla oktagonaalselt ülesse koonduva teise tellislaoga, mis on aja jooksul hävinenud koos tipuosa lahendusega. Tipuosa võis katta obeliskilaadne kaheksanurkne torniosa, mis oli ühtlasi ka katteks praegusele koonusekujulisele tornile. Kabeli näol on tegemist 18. saj. viimasel veerandil Euroopas hauakabelite arhitektuurile omase puhtast geomeetriast lähtuva arhitektuuri näitega.
1781.a. Kurista ja Sarakuste mõisniku kindralleitnant Alexander Guillemot de Villebois´ (1717-1781) mälestuseks püstitatud kabel (K. Alttoa, Eesti Arhitektuur)
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti