fbpx

Välgi õigeusu kirik, 19.saj.

Piirkonna silmapaistev sakraalehitise näide.
Kõrgel künkal asuv Välgi Püha Aleksander Nevski kirik on neohistoritsistlik hoone. Lihtne eeskoja ja altariruumiga ning sadultorniga väike kirik. Tegemist on kellerdamata, maakivist vundamendi ja kõrge sokliga, laudisega kaetud rõhtpalkehitisega, millel viilkatus ja kaks torni. Algupäraseks katusekatteks oli sindel, mis hetkel kaetud eterniitplaatidega. Fassaad on liigendamata, lihtne tiibuks. Ikonostaas on lihtne. (Apostliku õigeusu kirikute arhitektuuri-ajalooline inventariseerimine. Tartu rajoon. 1987; Mari Nõmmemaa. Muinsuskaitse eritingimused Välgi kiriku remont-restaureerimistöödeks. 2007)
Kirik on ehitatud tõenäoliselt 19. sajandi kolmandal veerandil.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti