fbpx

Vedu mõisa ait-kuivati, 19.saj. Tartumaa kultuuritee

Mõisaansamblisse kuuluva 19. sajandi teise poole historitsistliku majandushoone tüüpiline näide, millel on säilinud originaal ehituskehand ja arhitektuursed kujunduselemendid.
Suur massiivne madalate seinte, kuid väga kõrge viilkatusega hoone. Katendiks oli algselt laast. Müürid krohvimata maakivist, otsad kujundatud dekoratiivsete kaarpetikutega. Alumine vöö on laotud kolmest kõrge kaarega petikust, kus tellised eenduvad ja toetuvad lihtsatele pilastritele. Teine petikute vöö toetub kandadega alumiste silluskaartele. Aknad omavad eenduvaid tellisraamistusi. Ühel küljel on hoonel kõrge muldpandus, mis tõuseb räästani, kus katusel väike väljaehitus lakauksele. Kuivati poolel väike simssidega telliskorsten. (Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Tartu rajoon.)
Ehitatud 19. sajandi teisel poolel.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish