fbpx

Valguta mõisa sepikoda, 19.saj.

19. sajandi esimese poole Lõuna-Eesti mõisaarhitektuurile iseloomulik mõisa kõrvalhoone. Mälestise tunnuseks on hoone algupärane välisilme, plaanilahendus ning säilinud algupärased hooneosad, detailid ja ehituskonstruktsioonid.
Väike puhta vuugiga laotud tellishoone. Hoonel on viilkatus (varem laastukattega), millel üleulatuvad räästad. Tellisseinad on kujundatud suurte kaarpetikutega arkaadidena, mille päises lukukivid, kaared toetuvad lihtsatele pilastritele. Otsafassaadil on kaks ja kummalgi külgfassaadil kolm arkaadi kusjuures ühel otsaküljel on kaks ja külgfassadil üks kaaristu olnud lahtised. Seinapindu liigendab kitsas vahekarniis räästast madalamal ja viilu all. Viilus on suur segmentpetik. Aknad on väikesed 6-ruudulised ja kitsad.
Sepikoda on ehitatud 19. sajandi lõpus, 1920ndatel aastatel on sepikoda ümber ehitatud elumajaks.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti