fbpx

Rannu mõisa kärnerimaja, 19.-20. saj

19. sajandi mõisaansambli majandushoone arhitektuuriliselt erandlik näide, millel säilinud algupärased ehituskonstruktsioonid ja arhitektuurne vormistus.
Arhitektuuriliselt on kärnerimaja tugevalt eenduva katuseräästa ja puitpitsornamendiga šveitsi stiili näiteks. Maja põhiosa on krohvimata maakividest. Polügonaalse majaosa esimene korrus on ehitatud maakividest. Teise korruse tellisseina all jookseb serviti laotud tellistest vöönd. Hoonet katab viilkatus, katteks oli algselt laast, praegu eterniit. Üleulatuvad räästad, otsaviilud horisontaallaudadest. Algsed väiksed aknad olid 6-ruudulised. Hoone paremale tiivale on püstitatud 6-tahuline kahekordne kitsas juurdeehitus(faasanimaja?) Selle alakorrus lõhutud ja klombitud maakividest, teine korrus puhta vuugiga tellistest. Hoone nurgad ja avad on markeeritud valgeks värvitud punaste tellistega. Korruste vahel piiras hoonet lai puitrõdu (hävinud). Hoonet katab 6 kelbasiiluga katus (algselt laastukattega, praegu eterniit), mille räästas ulatub (hävinud) rõdu kohal laialt üle. Räästal kitsa profileeringuga laudkarniis, millel ääriseks ažuurne lai puittehispits. Katuse tipus oli kitsas 6-tahuline puittorn, mis hävinud. Pea igas tahus aken või uks, pealt kerge kaarega. (V.Ranniku, 1978) Hoonet on hiljuti restaureeritud, maja hoovipoolse seina laudis uuendatud.
Hoone on ehitatud tõenäoliset kahes järgus. Polügonaalne tellistest ja maakivist hooneosa pärineb arvatavalt 19. sajandi viimasest kümnendist. Ülejäänud majaosa on veidi hilisem või hiljem kõrgemaks ehitatud.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti