fbpx

Rannu vasallilinnuse territoorium, 15.-16. saj

Keskaegsed ajaloolist, fortifikatsiooniajaloolist ja arhitektuuriajaloolist väärtust omavad 15. s vasalllinnuse varemed
Paiknes lauskjal alal, tugines veekaitsele: teda piirasid N- ja O-küljel paisjärv, S-s ja kohati ka W-s on vallikraavide jälgi. Arvat. oli kastelli tüüpi, kus lisaks maa- ja telliskividest ringmüürile oli vähemalt üks massiivne kivihoone. Müüristik on täielikult hävinud. Eesti Arhitektuur, K. Alttoa)
Asus Tartu piiskopkonna W-piiril Võrtsjärve lähistel. Piirkond läänistati 1224 Dolenitele, kes u. 1466 müüsid valduse edasi v. Tiesenhausenitele. 1471 esmamainitud linnus ehitati tõen. 15. s.; võimalik, et üheaegselt läheduses paikneva Rannu kirikuga. Hävis Liivi sõjas.1588. a. jaanuaris rüüstatud vasallilinnus hävis lõplikult 1559. a.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti