fbpx

Kavastu mõisa ait, 19. saj

Eesti vanema mõisaarhitektuuri majandushoone iseloomulik näide, millel on säilinud algupärase arhailise ilmega hoonemaht, arhitektuursed kujunduselemendid ja ehituskonstruktsioonid.
Pikk krohvitud kivihoone, mille otsa rajatud hiljem pikendus lõhutud ja valgendatud maakivist (kuivati). Hoonet katab seintest kõrgem kelpkatus. Räästakarniis on kitsas laudkarniis. Hoone esifassaadi keskteljel on suur uks, seda ääristavad kummalgi tiival kaks akent, seejärel samalaadsed uksed ja tiival üks aken. Aknad ja uksed on kaetud lameda kaarega. Uksed markeeritud laiade pilastritega, millel vahevööd. Pilastrid toetavad laia eenduvat kaarsillust, mis ülal kaetud kitsa kaarfrontooniga. Hoone nurgad on kujundatud laiade nurgaliseenidega. Kuivati uus osa omab samasuguseid liseene, kuid aknad on suured 8- ruudulised.
Ehitatud 18. sajandi lõpuveerandil, juurdeehitatud kuivati 19. sajandi teisel poolel.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti