fbpx

Alatskivi mõisa sepikoda, 19. saj Tartumaa kultuuritee

Iseloomulik mõisa majandushoone mis moodustab osa sel ajal väljaehitatud mõisahoonete kompleksist. Mälestise tunnuseks on hoone algupärane arhitektuurne ilme ja plaanilahendus, kõik säilinud algupärased ehituskonstruktsioonid, fassaadikujunduse elemendid ja detailid, avatäidete ja teiste hooneosade algupärane kuju.
19. sajandil rajatud suurem, krohvimata maakivist ja tellistest mõisa majandushoone, nurkade kvaaderdus, avade ümbruse vormistus, korstnad ja räästakarniis on laotud punastest tellistest. Hoone mõlemal otsaküljel on kõrged maakivist fassaadiviilud, milles tellisraamistuses kitsad aknaavad ja mille ülaosa kroonib punasest tellisest kõrge korstnapiip. Kolmas korsten paikneb hoone keskosal. Korstende ülaosa on vormistatud telliskarniisiga. Põhikorruse ukse- akna- ja väravaavad on erineva kujuga kuid sarnases kujunduses. Akendel ja ustel on osaliselt säilinud algupärased puitlengid ja raamistus, esiküljel kahe poolega puidust diagonaallaudise ja sepishingedega värav.
Sepikoda on ehitatud 19. sajandi viimasel veerandil.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish