fbpx

Alatskivi mõisa pesuköök, 19. saj Tartumaa kultuuritee

19. sajandile iseloomulik mõisa abihoone pargikompleksis. Mälestise tunnusteks on hoone algupärane välisilme ja selle vaadeldavus, arhitektuursed detailid ja kujunduselemendid, säilinud algupärased ehituskonstruktsioonid ja hooneosad.
Suurem mõisa majandushoone, mille seinte alaosa laotud maakivist, seina ülaosa ja karniis ning otsaviilude ülemine kolmandik tellistest. Mõlemal otsaviilul on massiivsed karniisiga telliskorstnad, lisaks üks samasugune telliskorsten katuseharjal. Avade kuju ja raamijaotust on kohati muudetud. Hoonel on tsementkivikatus.
Pesuköök on ehitatud 19. sajandil.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish