fbpx

Alatskivi mõisa piirdeaed väravaehitisega, 19. saj Tartumaa kultuuritee

19. sajandi mõisakompleksi iseloomulik rajatis, ajastu mõisaarhitektuuri väljapaistev näide ja mõisakompleksi osa. Mälestise tunnuseks on hoone ja rajatise algupärane arhitektuurne ilme ja säilinud ehituskonstruktsioonid.
Väravaehitis on väike krohvimata tellishoone, mis kaetud kõrge kelpkatusega. Hoone nurgad on alaosas ümardatud, historitsismile isleoomuliku arhitektuurse vormistusega. Keskel on läbiv, ristvõlviga ja tellissillustega väravaava. Algne sepisdetailidega massiivne putvärav on kaduma läinud, säilinud on väravahinged. Peahoone esist väljakut ja pargiosa piirav piirdeaed on ca 1,8 -2,4 m kõrgune lõhutud maakividest piirdemüür lubimörtseotisel. Nõlvadel on müürid laotud astangulisena. Müürid on osaliselt kaetud S-kivist kaldkatusega, kaldega sisekülje suunas.
Ehitatud 1880. a-tel.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish