fbpx

Tähtvere mõisa tallid piirdemüüriga, 19. saj Tartumaa kultuuritee

19. sajandil ehitatud Tähtvere mõisa loomapidamishooned koos piirdemüüriga kuuluvad Tähtvere mõisa ajaloolisse kompleksi, olles iseloomulik näide mõisasüdame hoonestusest ja historitsistlikust majandushoonete arhitektuurist.
Tähtvere mõisa laut-tall (2 hoonet) koos piirdemüüriga on ehitatud 19. sajandil Tähtvere mõisa majanduskompleksina. Hooned ja piirdemüür on ehitatud maakivist ja tellisest, krohvitud. Hoonete müürid on dekoreeritud simsside, liseenide, kaarsilluste ja ringrosettidega. Fr. Tuglase tänava poolse hoone otsaseinal on väheesineva elemendina krohvis markeeritud varikatus ja selle all kaarsillusega pseudosissepääs. Hoonete avatäited on nõukogudeaegsed, praeguseks katusekatteks eterniit. Tänavaäärsel müüril on ülaosas krohvitud simss ja liseenid. Müüri Fr. Tuglase poolsel küljel paikneb kaarsillusega väravaava, milles on nõukogudeaegne värav (suletud).
Tallid on ehitatud 19. sajandil.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish