fbpx

Tartu Maarjamõisa kliiniku hoone Puusepa 6, 1914-1915. a

Historitsistlikus stiilis hoone on iseloomulik näide 20. saj. algul ehitatud haiglakompleksist.
Kahekorruseline hoone on ebakorrapärase H-kujulise põhiplaaniga ja liigendatud fassaadidega. Hoone keskosas kulgeb peakorpusega risti korpus, mille tagaosas on põhikorpusega paralleelne väiksem hooneosa. Peakorpus on pikk, kitsas ehitis, mille esifassaadil on kesk- ja külgrisaliidid. Risaliite lõpetavad atikad, millel on stukkdekoor - rippvanikud, tilgutimotiivid. Ühel külgatikal tõrvikumotiivid, mida ühendab vanik. Hoone heledat tooni krohvipinnad on rusteeritud, akende vahel on puhta vuugiga tellispinnad. Akende kohal on tellissillused. Lõunaküljele jääb hoovikülje puidust väljaehitis. Akendest osa on säilinud algupärastena, mis on restaureeritud, osa aknaid on uuendatud algupäraste eeskujul. Kahetiivaline valgmikuga peauks on uuendatud, ukse kohal on sepiskonsoolidele toetuv plekist varikatus. Hoone katus on kaetud valtsitud tsinkplekiga.
Kliinikuhooned projekteeriti 1911. a. ülikoolile antud Maarja mõisa maade territooriumile. Esialgse projekti koostas kliinikutele Rudolf von Engelhardt. Säilinud on hoonete plaanid, kuid mitte fassaadijoonised. Selle projekti alusel koostas ülikooli arhitekt Pavel Nikitin lõpliku projekti. Siseruumide jaotus tehti ülikooli professorite (prof. M. Rostovtsev jt.) osavõtul. Projekteeriti kaks (väikeste erinevustega) sarnast hoonet - üks haava-, teine sisehaiguste haiglaks. Kliinikuhoone valmis 1915. aastaks. Hoone on põhjalikult restaureeritud 2018. aastal ning säilitab oma algse funktsiooni meditsiiniasutusena.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti