fbpx

Välisuks Tartus Kalevi 30, 19. saj Tartumaa kultuuritee

Historitsistliku tahvlijaotuse ja klassitsistliku detailikäsitlusega välisuks on väheesinev näide 19. sajandi lõpul valmistatud uksest.
Kalevi 30 on kahekorruseline L-kujulise põhiplaaniga hoone. Elamu põhjaküljel on valgmikaknaga kahetiivaline tahveluks. Ukse topeltraamiga valgmiku keskmise ristkülikukujulise klaasi servades on sümmeetriliselt prosspulkadega eraldatud kitsamad klaasiribad. Valgmik on klaasitud puitliistudega. Ukse ülemised tahveldised on kaunistatud akantusemotiiviga, keskmised tahveldised rombiga, alumised tahveldised püstvagudega. Tahveldisi raamistavad puitnikerdusega dekoreeritud kreppliistud. Tahveldiste vahelised raampuud on kaunistatud palmett ornamendiga, mille kõrval on vanikud. Ukse väliskülje tuuleliist on valmistatud pilastrina, millel on kapiteelimotiiviga ülaosa. Ülemise raampuu küljes on profileeritud karniisikesed, alumise raampuu küljes laiad veeninad. Ukse väliskülg on kaetud paksu, rohelist tooni värvikihiga, värvkate on pleekinud, tugevalt pragunenud ja osaliselt koorduma hakanud (eriti vaskpoolne uksetiib). Ukse sisekülje tahveldised on valmistatud lihtsamana. Välisukse vasakpoolse keskmise tahveldise sisse on lõigatud ava, siseküljel kinnituva postkasti tarvis. Sisekülje vasakpoolse uksetiiva keskosa on paigatud plekiga. Pleki peale on kinnitatud varasemalt kasutuses olnud lukk. Luku paigaldamisel on tuuleliistu keskosas tehtud sisselõige, käesoleval ajal seda lukku ei kasutata. Uksel on säilinud neli algupärast hinge, algupärast ukselinki ei ole säilinud.
Kalevi 30 hoone paikneb Karlova tänava ajaloolisel krundil nr 116. 1878 aastal Parun Stalkenbergi tellimusel koostas maamõõtja R. Rech 1886.a. krundi plaani. Krundi suurus oli 392. 1899.a. ehitati hoonele peale II korrus. 1921.a. müüsid Stackelbergi pärijad krundi koos sellel oleva majaga Jaan Kübarale. 1929. aastal müüsid Jaan Kübara pärijad kinnistu prof Ludwig Puusepale. 1934. aastal ostis Ludwig Puusepp Juhan Kripsonile kuuluvast krundist nr 388 maa-ala suurusega 12,5 m², mis liideti krundiga nr 116. Krundi plaani valmistas maamõõtja A. Joab.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish