fbpx

Puitelamu Tartus Kalevi 17, 19-20.saj. Tartumaa kultuuritee

Kalevi 17 elamu on mitmes järgus kujunenud puit- ja kivikehandiga ning historitsistlike detailidega elamu. Pika ja kitsa kehandi poolest on maja ebatüüpilise historitsistliku elamu näide.
Tegemist on kahekorruselise puit- ja kivikehandiga, liigendatud mahtudega hoonega. Hoonel on maakividest kõrge sokliosa, hoone põhimaht on kivi- ja puitmaterjalist. Fassaadi ilmestavad vertikaal-ja horisontaallaudise vaheldumine, dekoratiivse jaotusega aknad ja suurejooneline sissepääsuosa kivist trepistikuga.
Kalevi 17 praeguse hoone vanimad hooneosad projekteeriti 1860. aastal, kui kinnitati projekt ühekorruselise kivimaja ehitamiseks. Praeguseni säilinud ristvõlvidega keldri ja kivist ühekorruselise kehandiga maja laiendati peagi ning 1872. aasta plaanil on (vaheilmakaari ära jättes) lõunaküljel veranda, lääneküljel ühe toa suurune puidust juurdeehitus ja väike eeskoda idaküljel. Veel enne 1897. aastat ehitati välja puidust teine korrus. 1897 ehitati tänavapoolsele välistrepile kolmeastmelisena seinad ümber (arh O. Schröder) ja lisati põhjaküljele trepp. Interjööris olid valdavad laudpõrandad, tapeet, kahhelahjud, laerosetid, nikerdustega tahveluksed ja laerosetid, millest enamus on tänaseks hävinud. Hoonele on koostatud restaureerimisprojekt ja mitmed muinsuskaitse eritingimused, täpsemat kirjeldust ja ajaloolist kujunemist vt nendest. Ajalooline õiend. 1994. Koostaja Maret Eimre, ARC Projekt. Ülesmõõtmisjoonised. 1994. Koostaja ARC Projekt. Muinsuskaitse eritingimused. 2004. Koostaja Reet Pulk-Piatkowska, Marksi Projekt. Muinsuskaitse eritingimused. 2009. Koostaja Tiina Tuul, Arc Projekt. Hoone restaureerimisprojekt. 2009. Koostaja Jelena Beljajeva, RTG Projekt.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish