fbpx

Elamu Tartus Aleksandri 6, 1908. a Tartumaa kultuuritee

20. sajandi alguse teadaolevalt ainus kahhelkivihoone Tartus.
Tegemist on kahekorruselise kivihoonega, mille Aleksandri tänava poole esifassaad on heledatest kahhelkividest, hoone teised fassaadid on krohvitud. Esifassaadi parempoolne hooneosa on tugevalt eenduv ning selle küljel asub juugendliku arnamendiga metallrõdu. Peasissepääs jääb vasakusse tiiba. Portaal ning selle kohal olev maja ainus ümarkaaraken jäävad heledasse krohvitud risaliiti, mis lõppeb frontooniga. Ka parema hooneosa kummagi korruse kaks akent on heledal krohvseinal. Krohvitud on ka hoone allosa, samuti on roosa krohviga ala katuse all, mida piirab alt valge karniis. Valge horisontaalne karniis on ka kahe korruse vahelisel seinapinnal. Risaliidi ning parema tiiva eenduva osa katusealustes nurkades on heledad joonia stiilis kapiteelide reljeefid. Hoone tagafassaad on heledalt krohvitud, katusel on kolme aknaga puidust ärkliosa. Hoonel tagaosas paistab sokkel, mille ülaserv on tellistega piiratud. Hoonel on plekk-kattega viilkatus.
Tegemist on teadaolevalt ainsa kahhelkivihoonega Tartus, mis on ehitatud 1908. aastal elamuks.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish