fbpx

Tartu Uspenski kalmistu kabel-kellatorn, 1899. a Tartumaa kultuuritee

Historitsistlikus stiilis ehitatud Uspenski kalmistu kabel-kellatorn on iseloomulik näide 19. saj. kalmistuarhitektuurist.
19.sajandil ehitatud matusekabeli pikihoonel ja kellatornil on pilastrilaadsed nurgaliseenid. Kahetiivalise, ümarkaarse valgmikuga puitukse juurde viib kõrge kivitrepp. Välisukse tuuleliist on kujundatud kapiteeliga pilastrina. Välisukse kohal on plekiga kaetud kaarjas varikatus, mille esikülge kaunistab voluudimotiividega sepis. Kellatorni luugid on kujundatud uksevalgmiku raamiga sarnaselt ümarkaarselt. Pikihoone kaarja ülaosaga aknaid ümbritseb krohviraamistus, raamistuse ülaosa on kujundatud teravkaarselt. Pikihoone ja tornikatuse all on profileeritud karniis, kõrge sokkel on raamistatud profileeritud simsiga, sokli ja akende vahelised fassaadipinnad on kujundatud vööna.
Pärast Katariina II ukaasi kirikutesse ja linnades ning külades asuvatesse surnuaedadesse matmise keelustamise kohta, rajati 1773.a. Raadile Jaani kiriku saksa- ja eesti koguduste kalmistu ning ka vene kiriku kalmistu. Kalmistul paikneb matusekabel-kellatorn. Kabelis asub arvatavasti krahvinna Sologubi haud. Kabel-kellatorn on rajatud 19. sajandil.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish